Tel. +421 43 586 5054 | E-mail: lekarenuanjeladk@stonline.sk
LEKÁREŇ
U ANJELA
Navštívte naše profily na:
Lekáreň U Anjela, Interiér
NOVINKA!
V našej lekárni máte možnosť aktivácie mobilnej aplikácie VšZP!
Prevádzkový čas
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00
Lekárenská pohotovosť
19.12.2019 Št. 20:00 - 22:30
25.12.2019 St. 07:00 - 22:30
POZOR ZMENA!
Od 2. septembra 2017 máme otvorené aj každú sobotu!

Edukačné kampane

Slovenská lekárnická komora vyhlásila rok 2016 za ROK FARMACEUTA AKO POMÁHAJÚCEJ PROFESIE. Pri tejto príležitosti komora pripravila tri témy kampaní zameraných na edukáciu verejnosti a prezentáciu odborných kompetencií farmaceutov v špecifických oblastiach a skupinách pacientov.
 
V našej lekárni nájdete informačné materiály k uvedeným témam. Môžete sa s nami poradiť o tom, ako správne skladovať lieky v domácnosti, ako správne užívať lieky počas dojčenia alebo ako správne podávať lieky svojim deťom.
 
Témou prvej kampane s názvom “Kto má kľúče od skrinky s jedmi?” je liek ako prirodzená súčasť domácnosti s informáciami o správnom zaobchádzaní s liekmi, ich rizikách a najčastejších problémoch.

Edukačné kampane - Kto má kľúče od skrinky s jedmi?

 
Ďalšie kampane sa zamerajú na správne užívanie liekov počas dojčenia a na špecifiká farmakoterapie detských pacientov.

Edukačné kampane – Lieky počas dojčenia – Kedy áno, kedy nie

 

Edukačné kampane – Dieťa nie je malý dospelý

 
Súčasťou kampaní je aj osvetová činnosť formou prednášok, seminárov a besied s farmaceutmi.

Zdieľanie a šírenie ->

Pridajte komentár

Pharm. Dr. Alena Chytilová - Lekáreň U Anjela, Samuela Nováka 1764/4, Dolný Kubín
IČO: 31927564 | Číslo živnostenského registra: 503-4276, Okresný úrad Dolný Kubín