Tel. +421 43 586 5054 | E-mail: lekarenuanjeladk@stonline.sk
LEKÁREŇ
U ANJELA
Navštívte naše profily na:
Lekáreň U Anjela, Interiér
NOVINKA!
V našej lekárni máte možnosť aktivácie mobilnej aplikácie VšZP!
Prevádzkový čas
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00
Lekárenská pohotovosť
29.08.2020 So. 08:00 - 20:00

Edukačné kampane

Slovenská lekárnická komora vyhlásila rok 2016 za ROK FARMACEUTA AKO POMÁHAJÚCEJ PROFESIE. Pri tejto príležitosti komora pripravila tri témy kampaní zameraných na edukáciu verejnosti a prezentáciu odborných kompetencií farmaceutov v špecifických oblastiach a skupinách pacientov.
 
V našej lekárni nájdete informačné materiály k uvedeným témam. Môžete sa s nami poradiť o tom, ako správne skladovať lieky v domácnosti, ako správne užívať lieky počas dojčenia alebo ako správne podávať lieky svojim deťom.
 
Témou prvej kampane s názvom “Kto má kľúče od skrinky s jedmi?” je liek ako prirodzená súčasť domácnosti s informáciami o správnom zaobchádzaní s liekmi, ich rizikách a najčastejších problémoch.

Edukačné kampane - Kto má kľúče od skrinky s jedmi?

 
Ďalšie kampane sa zamerajú na správne užívanie liekov počas dojčenia a na špecifiká farmakoterapie detských pacientov.

Edukačné kampane – Lieky počas dojčenia – Kedy áno, kedy nie

 

Edukačné kampane – Dieťa nie je malý dospelý

 
Súčasťou kampaní je aj osvetová činnosť formou prednášok, seminárov a besied s farmaceutmi.

Zdieľanie a šírenie ->

Pridajte komentár

Pharm. Dr. Alena Chytilová - Lekáreň U Anjela, Samuela Nováka 1764/4, Dolný Kubín
IČO: 31927564 | Číslo živnostenského registra: 503-4276, Okresný úrad Dolný Kubín