Oznam: Milí pacienti a zákazníci, ku dňu 18. januára 2021 sa zmenila forma vlastníctva Lekárne U Anjela z fyzickej osoby na s.r.o.
Tak ako doteraz i naďalej sa snažíme poskytovať najlepšiu starostlivosť všetkým pacientom a zákazníkom.
Vernostné karty Lekárne U Anjela zostávajú v platnosti.
Tel. +421 43 586 5054 | E-mail: lekuanjela@gmail.com
LEKÁREŇ
U ANJELA
Navštívte naše profily na:
Lekáreň U Anjela, Interiér
NOVINKA!
V našej lekárni máte možnosť aktivácie mobilnej aplikácie VšZP!
Prevádzkový čas
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00
Lekárenská pohotovosť

Edukačné kampane

Slovenská lekárnická komora vyhlásila rok 2016 za ROK FARMACEUTA AKO POMÁHAJÚCEJ PROFESIE. Pri tejto príležitosti komora pripravila tri témy kampaní zameraných na edukáciu verejnosti a prezentáciu odborných kompetencií farmaceutov v špecifických oblastiach a skupinách pacientov.
 
V našej lekárni nájdete informačné materiály k uvedeným témam. Môžete sa s nami poradiť o tom, ako správne skladovať lieky v domácnosti, ako správne užívať lieky počas dojčenia alebo ako správne podávať lieky svojim deťom.
 
Témou prvej kampane s názvom „Kto má kľúče od skrinky s jedmi?“ je liek ako prirodzená súčasť domácnosti s informáciami o správnom zaobchádzaní s liekmi, ich rizikách a najčastejších problémoch.

Edukačné kampane - Kto má kľúče od skrinky s jedmi?

 
Ďalšie kampane sa zamerajú na správne užívanie liekov počas dojčenia a na špecifiká farmakoterapie detských pacientov.

Edukačné kampane – Lieky počas dojčenia – Kedy áno, kedy nie

 

Edukačné kampane – Dieťa nie je malý dospelý

 
Súčasťou kampaní je aj osvetová činnosť formou prednášok, seminárov a besied s farmaceutmi.

Zdieľanie a šírenie ->

Leave a comment at the door:

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Lekáreň U Anjela s.r.o. | adresa prevádzky: Samuela Nováka 1764/4, Dolný Kubín
IČO: 53369696 | Zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 40850/R | Oddiel: Sro