Oznam: Milí pacienti a zákazníci, ku dňu 18. januára 2021 sa zmení forma vlastníctva Lekárne U Anjela z fyzickej osoby na s.r.o. Na pacientov a zákazníkov lekárne táto zmena nebude mať vôbec žiadny dopad. Tak ako doteraz i naďalej sa budeme snažiť poskytovať čo najlepšiu starostlivosť všetkým pacientom a zákazníkom a samozrejme vernostné karty Lekárne U Anjela zostávajú v platnosti.
Tel. +421 43 586 5054 | E-mail: dklekarenuanjela@gmail.com
LEKÁREŇ
U ANJELA
Navštívte naše profily na:
Lekáreň U Anjela, Interiér
NOVINKA!
V našej lekárni máte možnosť aktivácie mobilnej aplikácie VšZP!
Prevádzkový čas
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Preventívne kampane

Atriálna fibrilácia (AF) je najviac rozšírenou trvalou srdcovou arytmiou pozorovanou v klinickej praxi a čoraz významnejší globálny problém ľudí vyššieho veku. Hypertenzia a Atriálna fibrilácia (AF) sú hlavnými príčinami vzniku mozgovej príhody!

Záchrana životov prostredníctvom detekcie hypertenzie a atriálnej fibrilácie a následnej prevencie mozgovej porážky je možná aj priamo v našej lekárni!

 
Kedykoľvek počas celého dňa v prevádzkovom čase našej lekárne Vám bezplatne zmeriame tlak krvi a rizikový faktor vzniku mozgovej porážky pomocou špecializovaného digitálneho tlakomera BP A150 AFIB s detekciou atriálnej fibrilácie na prevenciu mozgovej cievnej príhody. Zároveň Vám každú stredu radi poskytneme podrobné konzultácie.

 
Pri tejto príležitosti máte tiež jedinečnú možnosť si tento výnimočný automatický tlakomer s detekciou hypertenzie a atriálnej fibrilácie zakúpiť priamo v našej lekárni a používať ho tak v pohodlí Vášho domova!

 
Navštívte nás na našich preventívnych kampaniach v Lekárni U Anjela a nezabudnite zavolať aj Vašich priateľov. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zdieľanie a šírenie ->

Pridajte komentár

Lekáreň U Anjela s.r.o. | adresa prevádzky: Samuela Nováka 1764/4, Dolný Kubín
IČO: 53369696 | Zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 40850/R | Oddiel: Sro