Oznam: Milí pacienti a zákazníci, ku dňu 18. januára 2021 sa zmení forma vlastníctva Lekárne U Anjela z fyzickej osoby na s.r.o. Na pacientov a zákazníkov lekárne táto zmena nebude mať vôbec žiadny dopad. Tak ako doteraz i naďalej sa budeme snažiť poskytovať čo najlepšiu starostlivosť všetkým pacientom a zákazníkom a samozrejme vernostné karty Lekárne U Anjela zostávajú v platnosti.
Tel. +421 43 586 5054 | E-mail: dklekarenuanjela@gmail.com
LEKÁREŇ
U ANJELA
Navštívte naše profily na:
Lekáreň U Anjela, Interiér
NOVINKA!
V našej lekárni máte možnosť aktivácie mobilnej aplikácie VšZP!
Prevádzkový čas
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Poradňa

Lekáreň U Anjela je zapojená do projektu INTERAKCIE LIEKOV.

Projekt interakcie liekov

Na webovej adrese www.interakcieliekov.sk je pre Vás dostupná aplikácia, ktorá umožní základnú, laicky zrozumiteľnú identifikáciu rizika liekovej interakcie.

V našej lekárni sa môžete objednať na konzultáciu ohľadne interakcií liečiv a určiť si prípadný termín Vašej konzultácie.

Chceme Vám byť nápomocní pri správnom užívaní liekov. Našim cieľom je spokojný pacient!

Neváhajte a pýtajte sa!

Zdieľanie a šírenie ->

Pridajte komentár

Lekáreň U Anjela s.r.o. | adresa prevádzky: Samuela Nováka 1764/4, Dolný Kubín
IČO: 53369696 | Zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 40850/R | Oddiel: Sro